Tư Vấn
Côn trùng là gì?

Côn trùng là gì?

Côn trùng là những sinh vật có đốt nhỏ bé. Thân mình của chúng được chia thành 3 phần. Chúng có 6 chân và phần lớn đều có cánh.