Khách hàng

Văn phòng Chính phủ

Văn phòng Chính phủ là đơn vị sử dụng dịch vụ phun thuốc diệt muỗi định kỳ hàng năm (03 tháng/lần) của AN SINH PEST CONTROL.

Phun_thuoc_muoi_tai_Van_phong_Chinh_phu

Ngoài Trụ sở Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, AN SINH PEST CONTROL còn được tin tưởng cung cấp dịch vụ tại nhà riêng của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đây là vinh dự đồng thời cũng là trách nhiệm quan trọng của AN SINH PEST CONTROL trong suốt nhiều năm qua.