Khách hàng

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) là khách hàng của AN SINH PEST CONTROL trong suốt 14 năm qua.

Phun_thuoc_muoi_Tong_Cong_ty_Hang_khong

Chúng tôi tự hào được cung cấp dịch vụ cho hãng hàng không quốc gia Việt Nam. Sự tin tưởng của Vietnam Airlines trong suốt những năm qua đã giúp AN SINH PEST CONTROL tạo dựng nên tên tuổi của mình.

Bên cạnh đó, rất nhiều CBNV của Văn phòng Tổng Công ty cũng thường xuyên sử dụng dịch vụ phun thuốc muỗi của AN SINH PEST CONTROL.