Khách hàng

Đại học Ngoại thương

 

Đại học Ngoại thương lựa chọn AN SINH PEST CONTROL là nhà cung cấp dịch vụ diệt côn trùng từ năm 2013. Kể từ đó đến nay, trường luôn tin tưởng và ủng hộ dịch vụ của AN SINH.

Đồng thời, trường cũng sử dụng dịch vụ diệt chuột của AN SINH PEST CONTROL. Sự tin dùng của Đại học Ngoại thương đã khẳng định niềm tin mà AN SINH đã tạo dựng nơi khách hàng.